QUY TRÌNH THIẾT KẾ & THANH TOÁN

Quy trình thiết kế

Thời gian thực hiện thiết kế Nhà phố/ Biệt thự từ 20 – 45 ngày (không kể thời gian chỉnh sửa hồ sơ do Chủ đầu tư thay đổi ý tưởng)

Gặp Chủ đầu tư, trao đổi ý tưởng, nhận nhiệm vụ thiết kế;

  1. Báo giá thiết kế;
  2. Ký kết hợp đồng ( tạm ứng đợt 1);
  3. Thiết kế ý tưởng: Ngay sau khi ký hợp đồng, trong thời hạn 03 ngày sẽ gửi bản vẽ hoặc mail file thiết kế sơ bộ – hoàn chỉnh phương án mặt bằng công năng sử dụng;
  4. Phối cảnh mặt tiền;
  5. Sau khi chủ đầu tư chấp nhận phương án phối cảnh, đơn vị thiết kế bắt đầu triển khai thiết kế kỹ thuật thi công. Mọi thay đổi thiết kế do chủ đầu tư sau khi đã xác nhận tại bản vẽ sơ bộ và phối cảnh mặt tiền sẽ được tính phí thiết kế phát sinh;
  6. Trường hợp công trình thuộc khu quy hoạch, đơn vị thiết kế sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để chủ đầu tư trình đơn vị quản lý khu thẩm duyệt.

Số lượng hồ sơ bàn giao

Bao gồm 4 bộ hồ sơ

A.Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công:

– Phối cảnh mặt đứng công trình : 2-3 ảnh phối cảnh công trình in màu

– Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công : 02 bộ A3

B.Hồ sơ thiết kế nội thất:

– Hình màu nội thất : 02 bộ

– Bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công nội thất : 02 bộ A3

C.Hồ sơ kỹ thuật điện, nước

– Bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công: 02 bộ A3

– Mặt bằng cấp điện động lực, ổ cắm, công tắc điện, điện chiếu sáng tại các tầng

– Mặt bằng bố trí và lắp đặt điều hòa

– Sơ đồ nguyên lý cấp điện nước tại sàn, công trình nhà,…

– Mặt bằng bố trí về điện thoại, ti vi, Internet..

– Mặt bằng bố trí bản vẽ chi tiết về hệ thống thu lôi, chống sét

– Thống kê về chi tiết và cấu tạo thiết bị đừng nước, điện nước…

D.Hồ sơ kết cấu

– Bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công: 02 bộ A3

– Kết cấu bể nước ngầm, móng, kết cấu bể tự hoại

– Kết cấu sàn, cột, dầm, bản thang, lanh to

– Hồ sơ kết cấu thống kê cốt thép

Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt chia làm 03 đợt:

A.Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công:

– Phối cảnh mặt đứng công trình : 2-3 ảnh phối cảnh công trình in màu

– Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công : 02 bộ A3

B.Hồ sơ thiết kế nội thất:

– Hình màu nội thất : 02 bộ

– Bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công nội thất : 02 bộ A3

C.Hồ sơ kỹ thuật điện, nước

– Bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công: 02 bộ A3

– Mặt bằng cấp điện động lực, ổ cắm, công tắc điện, điện chiếu sáng tại các tầng

– Mặt bằng bố trí và lắp đặt điều hòa

– Sơ đồ nguyên lý cấp điện nước tại sàn, công trình nhà,…

– Mặt bằng bố trí về điện thoại, ti vi, Internet..

– Mặt bằng bố trí bản vẽ chi tiết về hệ thống thu lôi, chống sét

– Thống kê về chi tiết và cấu tạo thiết bị đừng nước, điện nước…

D.Hồ sơ kết cấu

– Bản vẽ triển khai kỹ thuật thi công: 02 bộ A3

– Kết cấu bể nước ngầm, móng, kết cấu bể tự hoại

– Kết cấu sàn, cột, dầm, bản thang, lanh to

– Hồ sơ kết cấu thống kê cốt thép